fbpx

GRATIS BEZORGING IN NL BIJ BESTELLINGEN VANAF € 75,-

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Turtally is ingeschreven bij de kvk onder nummer 80481744 en is gevestigd te Zaandijk.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Turtally zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Aan het kussen hangt een bedeltje (deze kan verwijderd worden) daardoor is het kussen niet geschikt voor kleine kinderen (0-3 jaar). Wij hebben aan elk kussen een waarschuwingslabel hangen. Als het wel geschikt is voor kleine kinderen dan vermelden wij dit specifiek op de site.
 • Rechten van het ontwerp blijven van Turtally en Creative Studio Elise Laan.
 • Kleuren van het scherm zijn digitale kleuren en geen drukkleuren daardoor kan het kussen een lichte afwijking hebben.

Levering en retouren

(Klik hier voor onze Levering en retouren pagina)

 • Levering zal plaatsvinden binnen 7 werkdagen. Tenzij wij persoonlijk contact hebben genomen, of anders is aangegeven (bijvoorbeeld custom orders).
 • Turtally behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Turtally of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
 • U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn ook voor eigen rekening. 

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Betalen en verzenden

 • Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal.
 • Voor verzending binnen Nederland brengt Turtally €6,95 verzendkosten in rekening. Voor bestellingen die als briefpost kunnen worden verstuurd worden aangepaste verzendkosten berekend.
 • Bij pakketpost ontvangt men een track & trace code.

Privacy

(Klik hier voor onze privacybeleid)

 • Indien u een bestelling plaatst bij Turtally, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Turtally. Turtally houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden wel worden deze gegevens gebruikt bij de uitvoering van de bestelling van de klant.
 • Turtally respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garanties

 • Turtally staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
 • De garantietermijn van Turtally komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

Offertes en overeenkomst

 • Offertes zijn vrijblijvend en worden gemaakt door Creative Studio Elise Laan.
 • Mondelinge toezeggingen verbinden Turtally/Creative Studio Elise Laan slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • Een overeenkomst tussen Creative Studio Elise Laan en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Creative Studio Elise Laan op haalbaarheid is beoordeeld.

Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Turtally gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

 • Turtally is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Turtally. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • Turtally behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Turtally gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie

 • Turtally is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Turtally, dan wel tussen Turtally en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Turtally.

Klachten

(Klik hier voor onze klachtenpagina)

 • Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Turtally serieus in behandeling worden genomen.
 • De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Turtally (brief of e-mail).
 • Turtally zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. Turtally zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

 

De waardering van www.turtally.com/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.7/10 gebaseerd op 21 reviews.